KVKK | Happy End Travel
image

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Giriş - 1.1 Amaç
Sivrikale Turizm Hizmetleri Tic.Ltd.Şti ' nin ( HAPPY END TRAVEL AGENCY) turizm Acentamızın müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin , tedarikçilerinin ,ziyaretçilerinin, çalışanlarının, çalışan adaylarının , hukuki veya ticari ilişki ve/veya iş birliği içinde olduğu diğer kişi , kurum ve kuruluşlar ile bunların çalışanlarının , iş ortaklarının , hissedarlarının ve yetkililerinin kişisel verilerinin gizliliği ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. İş bu kişisel verileri Saklama ve İmha Politikasının temel amacı , yukarıda sayılan, belirtilen kişilerin ve kurumların ve çalışanlarının başta olmak üzere, kişisel verileri SİVRİKALE TURİZM Hizmetleri Tic.Ltd.Şti ( HAPPY END TRAVEL AGENCY ) tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamak ve HAPPY END TRAVEL AGENCY tarafından gerçekleştirilmekte olup , saklama ve İmha faliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul esasları belirlemektedir.
Happy End Travel Agency kişisel verilerin ,uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasını öncelik ve ilke edinmiştir.

1.2 .KAPSAM
Happy End Travel Agency çalışanları , çalışan adayları , hizmet sağlayıcıları ,ziyaretçileri ,, müşterileri , tedarikçileri, müşteri adayları ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler , bu politika kapsamında olup , HAPPY END TRAVEL AGENCY tarafından kişisel veri işlenmesine yönelik faliyetlerde bu politika uygulanır.

“Mutlu , huzurlu ve güvenli seyahat ,tur ve transferlerinizin adresi
HAPPY END TRAVEL & istanbulareaairport.com”

HAPPY END TRAVEL